W programie "setka"?

W programie "setka"?

nebrija 29.7.2021